Bjarne Berger

STRATEGISK RÅDGIVER / PARTNER

E-POST

+47 908 55 609

Bjarne Berger har omfattende erfaring fra lederstillinger innen markedsføring blant annet som marketingsjef i Stabburet og markedsdirektør i Bakers. Som konsulent og rådgiver har Bjarne vært involvert i en rekke av de største begivenhetene og opplevelsesbaserte kommunikasjonsprosjektene de seneste 20 år. Bergers rolle i prosjektene er ofte knyttet til strategi- og konseptutvikling samt utvikling og implementering av kommersielle strategier.

KITE KOMMUNIKASJON EVENT

Er du klar? Kontakt oss da vel!

KITE KOMMUNIKASJON EVENT

Noen av våre oppdragsgivere