Monica Røsler

PROSJEKTLEDER

E-POST

+47 917 97 144

KITE KOMMUNIKASJON EVENT

Er du klar? Kontakt oss da vel!

KITE KOMMUNIKASJON EVENT

Noen av våre oppdragsgivere