Karoline Myhre Gollub

PROSJEKTLEDER

E-POST

+47 940 05 151

Karoline er en strukturert og dynamisk prosjektleder og i våre største og mest kompliserte arrangementer har hun et særlig ansvarlig for at logistikkfunksjoner, deltakerservice, eksterne leveranser og tidsfrister ivaretas på en god måte. Karoline sørger for sikker fremdrift og gjennomføring av alle elementer i et prosjekt.

KITE KOMMUNIKASJON EVENT

Er du klar? Kontakt oss da vel!

KITE KOMMUNIKASJON EVENT

Noen av våre oppdragsgivere