Martin Braastad Johansen

PROSJEKTLEDER

E-POST

+47 480 67 320

KITE KOMMUNIKASJON EVENT

Er du klar? Kontakt oss da vel!

KITE KOMMUNIKASJON EVENT

Noen av våre oppdragsgivere