Patrick L. Henriksen

PROSJEKTLEDER

E-POST

+ 47 405 15 555

Patrick har jobbet som prosjektmedarbeider i flere år og er en som liker «å krumme nakken» for å sikre at alle oppgaver blir levert med høy kvalitet til rett tid. Patrick har mye erfaring knyttet til typiske logistikkoppgaver som tilrettelegging for teknikk, opp -og nedrigg, bevertning og koordinering av crew.

KITE KOMMUNIKASJON EVENT

Er du klar? Kontakt oss da vel!

KITE KOMMUNIKASJON EVENT

Noen av våre oppdragsgivere