KITE jobber med arrangementer og opplevelser av alle kategorier og størrelser. Sammen med BDO har vi jobbet med et prosjekt knyttet til en eventuell ny norsk OL-søknad. I den forbindelse fikk vi tidligere i år Respons Analyse til å gjennomføre en undersøkelse for å kartlegge holdningene til en eventuelt ny norsk OL-søknad i befolkningen.

Støtte i befolkningen er en vesentlig forutsetning for en eventuell OL-søknad og undersøkelsen ga noen svært interessante resultater:

 

 

 

 

 

Undersøkelsen er distribuert til de 4 initiativene som er lansert i forhold til et Vinter OL på norsk jord i 2030.

 

–  Det er grunn til å legge merke til at positiviteten til et norsk OL og paralympiske leker er omvendt proporsjonalt med alder. Dette kan tyde på at unge voksne i større grad ser de mulighetene som ligger i en nedskalert «norsk» OL løsning. Etter vår oppfatning ligger det en forpliktelse i dette. Debatten om en nytt norsk OL initiativ må i større grad enn tidligere baseres på helhetlig innsikt og kunnskap i stedet for spekulasjoner og regionkamp, uttaler Bjarne Berger, partner i KITE kommunikasjon.