KITE MANAGEMENT

Gjennom datterselskapet KITE Management tilbys utvikling og implementering av kommersielle strategier og sponsorprogrammer.

KITE Management

Gjennom datterselskapet KITE Management tilbys utvikling og implementering av kommersielle strategier og sponsorprogrammer.

De fleste av våre prosjekter har til hensikt å skape økonomiske verdier for våre oppdragsgivere. Noen av prosjektene er også avhengig av kommersielle løsninger og ekstern finansiering i form av strategiske partnerskap, rettighetsutvikling (IPR), sponsoravtaler, offentlige bevilgninger etc.

KITE Management skal utvikle og realisere kommersielle verdier i samarbeid mellom næringsliv og organisasjoner innen idrett, kultur, formidling og andre ideelle formål.

Tjenestene vil tilbys både til eksisterende og nye kunder og komplettere KITEs samlede tilbud til markedet.

Selskapet vil ved siden av å bygge opp egen stab av medarbeidere trekke på ressurser fra morselskapet KITE Kommunikasjon Event.Bjarne Berger, Patrick Henriksen, Tor Linge

 

Som aktive støttespillere bak etableringen står blant annet Bjarne Berger med omfattende erfaring fra mange av de største sponsorprosjektene de seneste tiår og styremedlem Thor Linge med bakgrunn fra flere topplederstillinger i næringslivet. Patrick Henriksen er ansatt i selskapet som prosjektleder. Patrick har bred erfaring fra store publikumsarrangementer innen idrett, kultur og næringsliv.

KITE KOMMUNIKASJON EVENT

Er du klar? Kontakt oss da vel!

KITE KOMMUNIKASJON EVENT

Noen av våre oppdragsgivere