KITE får en omsetning på nærmere 50 millioner, ansetter flere folk og etablerer datterselskapet KITE management

For ett år siden gikk Inspiration event communication og Grandlab sammen i ett selskap og etablerte KITE kommunikasjon event. Siden det har selskapet opplevd stor vekst i oppdragsmengden innenfor events og andre typer opplevelsesbaserte kommunikasjonstiltak. I 2017 omsatte KITE for nærmere 50 mill kroner. Fra å være 9 ansatte ved sammenslåingen har nå KITE 14 fast ansatte, og øker staben med ytterligere en prosjektleder etter sommeren.

Arrangementer av alle typer

KITE leverer alle typer arrangementer, konferanser, events og andre opplevelsesbaserte kommunikasjonstiltak. Dette innebærer ofte komplette kanaluavhengige kommunikasjonsløsninger samt strategisk rådgiving innen kommunikasjon og kommersialisering.

– I tillegg til økt oppdragsmengde innenfor events får vi stadig flere forespørsler om å bistå oppdragsgivere med å realisere det økonomiske potensiale i tilknytning til deres virksomhet. Enten det gjelder idrett, kultur eller andre typer arrangementer og rettigheter (IPR). Med vår betydelige erfaring på dette området har vi nå besluttet å skille denne delen av virksomheten ut i et nytt selskap, KITE Management.

Det forteller partner og styreformann Bjarne Berger i KITE.

KITE Management skal utvikle og realisere kommersielle verdier i samarbeid mellom næringsliv og organisasjoner innen idrett, kultur, formidling og andre ideelle formål.

Tjenestene vil tilbys både til eksisterende og nye kunder og komplettere KITEs samlede tilbud til markedet.

Kommersielle tjenester

Selskapet vil tilby følgende tjenester:

Selskapet vil ved siden av å bygge opp egen stab av medarbeidere trekke på ressurser fra morselskapet KITE kommunikasjon event.

Som aktive støttespillere bak etableringen står blant annet Bjarne Berger med erfaring fra mange av de største sponsorprosjektene de seneste tiår og styremedlem Thor Linge med bakgrunn fra flere topplederstillinger i næringslivet. Patrick Henriksen er ansatt i selskapet som prosjektleder. Patrick har omfattende erfaring fra store publikumsarrangementer innen idrett, kultur og næringsliv.

Les mer om KITE Management her.