Teknologikonferanse for næringslivet

Aftenposten Teknologi og framtidens arbeidsmarked

Prosjekt

Aftenposten Teknologi og framtidens arbeidsmarked

Med et foredragspanelet representert med flere internasjonale bidragsytere, blant annet Steve Wozniac, gründeren av Apple, satte Aftenposten i samarbeid med Inspiration et særdeles samfunnsaktuelt tema på dagsorden.

I tillegg til høyt kvalifiserte foredragsholdere bidro utstillere fra teknolgibransjen til at dette ble en unik møteplass for bransjen og næringslivet.
En viktig oppgave var å ivarete merkevaren Aftenposten inn i arrangementet, blant annet ved å bruke mange av de interne kreftene i Aftenposten som konferansierer og fasilitatorer.

KITE KOMMUNIKASJON EVENT

Er du klar? Kontakt oss da vel!

KITE KOMMUNIKASJON EVENT

Noen av våre oppdragsgivere