Møteplass for byggesaksbehandlere i kommunene

Byggesaksdagene 2016

Prosjekt

Byggesaksdagene 2016

Byggesaksdagene er direktoratets viktigste møteplass med byggesaksbehandlere i kommunene.

Arrangementet samler 500 deltakere hvert år og har som funksjon å være en møteplass for utveksling av erfaring og kompetanse mellom deltakerne.
Byggesaksdagene består av plenumssesjoner med interne og eksterne foredragsholdere, minimesser, samt middag med underholdning.

KITE KOMMUNIKASJON EVENT

Er du klar? Kontakt oss da vel!

KITE KOMMUNIKASJON EVENT

Noen av våre oppdragsgivere