Publikumsarrangementer

VÅRE TJENESTER - PUBLIKUMSARRANGEMENTER

Erfaringene våre fra publikums-arrangementer tilsier at det handler om å dyrke kjernen av budskapet man ønsker å formidle. Enten det er OL-Fest for folket eller en internasjonal pris-seremoni i Rådhuset. Det hele må oppleves som attraktivt for at arrangementet skal lykkes.​

Rundt 70 prosent av alle avgjørelser tas på følelsesmessig grunnlag, det gjelder også kjøpsbeslutninger og hvordan et varemerke oppfattes. Effektiv kommunikasjonen bør derfor tilfredstille så mange sanser som mulig – og der ligger vår ekspertise. Vi leverer eventer som både inspirerer og engasjerer.

Et utvalg prosjekter:

DiBK – BYGGESAKSPRISEN

KITE KOMMUNIKASJON EVENT

Er du klar? Kontakt oss da vel!

KITE KOMMUNIKASJON EVENT

Noen av våre oppdragsgivere