Hvordan kommuniserer man med mennesker som alltid er tilgjengelige, men aldri til stede?  

Våre tjenester

KITE er leverandør av alle typer opplevelsesbaserte kommunikasjonsløsninger

Det er opplevelser som i størst grad påvirker holdningene og adferden vår. Dette gjør opplevelsesbaserte kommunikasjonskanaler til en stadig viktigere del av kommunikasjonsmiksen.

KITE er leverandør av alle typer opplevelsesbaserte kommunikasjonsløsninger og tilbyr alt fra strategisk planlegging, rådgivning, konseptutvikling og prosjektledelse, til operativ gjennomføring av nøkkelferdige løsninger.

 


 

Konferanser  /  Publikumsarrangementer  /  Messer og kundeattraksjoner  /  Internarrangementer  /  Kick off  /  Incentivreiser og opplevelser
Produktlanseringer  /  Kommunikasjonsstrategi  /  Kommersielle strategier  /  Sponsorstrategier  /  Attraksjons- og destinasjonsutvikling  /  By- og stedsutvikling

 


 

Utvikling av opplevelsesbaserte prosjekter og kommunikasjonsarenaer krever tverrfaglig kompetanse. Våre prosjekter innebærer bruk av erfaring og kompetanse innenfor områder som strategiutvikling, kommersialisering, kommunikasjon, konseptutvikling, prosjektstyring og operativ prosjektledelse.

I vårt arbeid benyttes gjennomprøvde modeller og arbeidsverktøy for alle deler av prosjektet. Dette omfatter blant annet prosjektstyringsverktøy (Work Breakdown Structure), modeller for forretningsutvikling og kommersialisering, kreative prosesser og metodikk knyttet til merkevarebygging.

I våre leveranser setter vi gjerne sammen kompetanseteam av egne medarbeidere og et veletablert nettverk av spesialistmiljøer og underleverandører. Dette betyr at prosjekt- og leveranseteamet blir skreddersydd for hvert enkelt prosjekt og oppdragsgiver.

Dette sikrer riktig kompetansesammensetning, kostnadseffektive løsninger og ett kontaktpunkt for oppdragsgiver.

KITE KOMMUNIKASJON EVENT

Er du klar? Kontakt oss da vel!

KITE KOMMUNIKASJON EVENT

Noen av våre oppdragsgivere